budapesti szolgáltatások - webáruház, laptop szerviz Bp, hirdetési lehetőség - írjon: - weboldal Google-optimalizálás - laptop google kereső: seo marketing

Budapest timelapse

A timelapse (time-lapse; annyi mint: az idő múlása) egy speciális fotózási technika, amelynek során a hosszú idő alatt felvett képeket utólag rövid idő belül egymás után lejátsszák. A szinte filmszerűen pergő képek a nézőben az idő múlásának az érzetét kelti, ezért is nevezik az idő fotózásának is.

Ezzel a technikával készült a mindössze 18 esztendős Németh Norbert lenyűgöző Budapest-videója, amely 50 000 állókép gondosan megkomponált egybejátszásával jött létre alig 5 perc időtartammal. Zene: Havasi Balázs.


a BDK BLOG frissei:

Balla D. Károly

bdk

Budapesti éjszakai képek, videók - panoráma

A kérdés arra az összehasonlításra vonatkozott, amelyre egyik drámájának a hőse utal szövegében, valahogy így: „Sokfelé jártam már a világban, több ország számos csodájában gyönyörködtem. De azt a látványt semmi sem pótolhatja, amely akkor tárul az ember elé, ha szikrázó napsütésben megáll az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél és átnéz Budára.” Az író erőlködött, hogy a két össze nem mérhető dolgot mégis összevesse, de semmire sem jutott. Illetve valamire mégis: arra a következtetésre, hogy ugyan egy rendes férj számára természetesen a felesége a legszebb asszony a világon, de kár lenne tagadni, hogy az iránta táplált elfogódott és állandó vonzalom feszültségét felülmúlhatja az, amit egy gyönyörű ismeretlen nő megpillantásakor érez.

JANKA: Hát ezt sem gondoltam volna…
ISTVÁN: Ugyan mit?
JANKA: Hogy egy begipszelt lábú bicegő barátom fogja egyszer megmutatni nekem ezt a gyönyörű várost.
ISTVÁN: A világ legszebb panorámája… A professzorom a fél világot bejárta, ő mondja, hogy olyat sehol másutt nem lehet látni, nem lehet érezni, mint itt, ennél a hídfőnél, szemben a vakítóan fehér kövekkel… Akár a hegy vonalán siklik tekinteted, akár a folyó hajlatát követed, szinte számba vehetsz mindent, ami igazán…
JANKA: Valóban csodálatos.
ISTVÁN: Janka… Szeretnél itt élni?… Vidéken rosszabb volt… Ha egyszer az ember már eljön onnan, otthonról, akkor itt, csak itt érdemes élnie. Szinte megszoknom sem kellett: észre sem vettem, és már ismertem az utcákat, rám kö-szöntek az utcai árusok; már pontosan tudtam, melyik lépcsőn kell feljönnöm az aluljáró-ból, ha ide vagy oda akarok menni. Mintha egyszer már éltem volna itt. Mintha mindig is itt éltem volna. Mintha száműzetésben teltek volna korábbi éveim… Te nem szeretnél itt lakni?
JANKA: Ezt most miért kérded?
ISTVÁN: Tudod jól.
JANKA: Nem akarom tudni.
ISTVÁN: Csak akard. Nem dughatjuk örökösen a fejünket a homokba…
JANKA: Hát, jó. Tudom. És akkor mi van?
ISTVÁN: Tehát: szeretnél vagy nem?
JANKA (sóhajt): Nem, nem szeretnék.
ISTVÁN: Nem vagy őszinte. Látom rajtad.
JANKA: Ha itt születtem volna. Ha itt lenne az otthonom. Ha ide kötnének az emlékeim.
ISTVÁN: Ez hülyeség. Tudod, hogy mondvacsinált érveket sorolsz. A kérdés tulajdonképpen nem is a városra vonatkozik. Hanem hogy velem akarnál-e itt élni.
JANKA: István, hagyd ez. Lehetne pár szép napunk, de alig vagyunk egy órája együtt, és te máris a jövőre spekulálsz. Egyszer ezzel már mindent elrontottál.

Ady Endre

BUDAPEST ÉJSZAKÁJA SZÓL

Budapest éji, nagy álmát hozom.
Be víg város vagy, én bús városom,
Zsibbadtan tapint fáradt két kezem,
Cigánnyal, borral, nővel érkezem.
Budapest éji, nagy álmát hozom.

Én vagyok a mámoros, kusza est.
Egy városom van: szegény Budapest.
Máshol keserű borom és söröm,
Itt számba ömlik az édes öröm.
Én vagyok a mámoros, kusza est.

Én hozom az álmot, Léthe-vizet
És Budapest ujjong, dalol, fizet.
Bizáncban is nőtt feledés moha,
De így feledni nem tudtak soha.
Én hozom az álmot, Léthe-vizet.

Itt mindenkinek utolsó tor int,
Itt a cél: esti öt vagy száz forint,
Itt estenként mind királyok vagyunk,
Holnap már letörünk, vagy meghalunk.
Itt mindenkinek utolsó tor int.

Itt mindenkit temető-láng vakít,
Itt mindenki gyászol már valakit.
Rossz asszony, váltó, betegség, kaland,
Rossz férfi, vak bűn, ártó hírharang.
Itt mindenkit temető-láng vakít.

Itt mintha a víg Halál lengene,
Szinház, kávéház, cigány, bor, zene,
Csók, ájulás, láz és mai siker,
Mit bánjuk ma, a holnap mit mível.
Itt mintha a víg Halál lengene.

Hajszás nap után éji örömök,
Kigyúlnak a szivek, ha én jövök.
Ugye, hogy jó az éji merés?
Ugye, hogy jó a vidám feledés?
Hajszás nap után éji örömök.

Holnap majd ujra jövök, érkezem,
Most a hajnal vad szagát érezem.
Bús Budapest száguldj, rohanj tovább,
Szedd össze a jövő éj zálogát,
Holnap majd ujra jövök, érkezem

 

Can Togay: Budapest

Íme, itt ez a gyönyörű város,
hét híd metszi testét.
A Duna szeli át északról délre
tartva.
Lakói férfiak és nők,
gyermekek és öregek.

Nagy mennyiségu fekáliát
termel naponta,
nagy mennyiségű ételt
zabál fel.

A budapestiek mindig
reménykednek:
nagy részük úgy véli,
jobb sorsot érdemel.

Többen elszállítanák a várost
máshová.
Erre olykor összeszövetkeznek,
nekiveselkednek és tologatják
ide-oda.

Az egyik csapat erre,
a másik csapat arra,
a harmadik amarra.

A tologatásban a házak megrepedeznek,
a lakók kifáradnak.
Ilyenkor leülnek, lihegnek,
átkozzák a terepviszonyokat.

Azután ismét nekigyűrkőznek.
Tolják, taszítják, húzzák, vonszolják.
A nagy rázkódásban fölborulnak
a szemeteskukák, tartalmuk
a földre ömlik,

eldőlnek a lámpaoszlopok,
a temetőkertek össze-vissza
gyűrődnek.

A budapestiek lihegnek,
törlik homlokukról a verejtéket.

Néha valaki mérések nyomán
hírt hoz: a város ennyi meg ennyi
egységgel a kivánt irányba mozdult.

Ezt azon nyomban megcáfolják a másik
irányba tolakodók.

A város, ha mozdult is, visszacsúszik
felvert gyökereire.

A budapestiek fáradtan, kimerülten nézik
városuk, nem értik, valami hogy lehet
ennyire megátalkodott.

 

Kosztolányi Dezső

Budapest

Ó, mint imádlak, mint szeretlek
csordult szivem bálványa, Pest;
ha rámfuvall százszínü lelked,
a vér eremben újra pezsg.
Hogy ifju kedvvel felkerültem,
egy más világ zajgott körültem
s sajgó reménnyel, tétován
bolyongtam útjaid során;
díszházaid kő-Bábelében
zendült meg lantomon a húr,
míg fönnröl a lágy, kék azúr
szelídeden simúlt elébem.
Zajnak, tudásnak városa
el nem felejtelek soha!

Vágyódom én mindég utánad:
ha lábunk friss havat tapos,
s zivataros ütembe vágtat
tovább a csörgő villamos;
de lantom egyformán magasztal,
ha langy, fuvalmas, halk tavasszal
aszfaltba nőtt lombok között
járkál selyembe öltözött
sok lányod, asszonyod s amint mén
szines napernyő-árny alatt
számítva, büszkén, hallgatag
hódít, igéz, reánk tekintvén...
Ó Pest, mi sok szép asszonyod -
s szivet szivem mégsem lopott.

Mindegy. Habár ez a sugáros
érzés reménye nem követ,
szeretlek, édes, büszke város,
imádom a porod, köved,
a partot a nagy, zöld Dunával,
a szürke Gellért bércit által,
mely büszkén nyomja fel tovább
horpadt, de gőgös homlokát;
ott búg, süvöltöz a hajósip,
tolongnak a hidak előtt,
izzadnak a járókelők,
az elhagyott nyomor vivódik;
fuldoklik és felsír, az, ez,
de hangjok a zavarba vesz.

Amott a fellegekbe lebben
intőjelül, virágtalan,
méltóságos, sötét tömegben,
kőtrónusán az agg Arany.
Körötte sok korcs, vézna gyermek,
kik - törve - németül csevegnek
fitymálva a hazájukat.
S itt elfog egy bús hangulat:
várom, mikor mozdul ez ősz fej
s ércbuzogányt mikor ragad,
hogy az erőtlen fiakat
lesujtsa mózesi erővel.
Ércorrán másznak a legyek.
Nem mozdul... Én továbbmegyek.

Itt minden ifju s mégis emlék,
itt minden új s máris erő;
e partokon nézhette sergét
Mátyás király, a Bécs-verő,
ott a lépcsőfal, ősi csarnok,
hol a lázas tömeg kavargott,
mit részeggé tett a tavasz.
Bezzeg megváltozott ma az!
Mert bár e hős nép szónokol még,
ma már az ifju is öreg
s nem jár itt más, mint legfölebb
néhány könyvtárőr, béna honvéd,
míg künn a rikkancs-száj szalad
s harsányan orditoz: "A Nap!"

A kávéház mélyébe soknak
kitárul az üres világ.
Az alkusz kínosan nyomorgat
szájában egy virzsiniát;
fenn a plafonon ég a villany,
a borfiú sürögve illan;
a füst, a hő, a lárma nő,
a férfi sok, de több a nő,
ki összejő s mint holmi zsúrnál
ásit, kacag, fitymál, nevet,
mellette jajgat a gyerek,
kezében egy jófajta: Journál
s a nagy tükörbe bágyatag
látszik a füstös forgatag.

Gyorsan fizessünk, itt az alkony,
menjünk hamar, megfojt e hely!
A népes korzó áll a parton
s a lányka mindig érdekel;
halkan susog a sok platánfa,
bódít a hó-akác virága,
az ember ismerőst kutat...
Nézd itten a szökőkutat!
Párkány-szögelletén a kádnak
sok moh-lepett, bús nimfa van
s oroszlánfői untalan
gyöngyös, fehér vizet okádnak,
mig az emelt, magas sikon
blazirtan áll egy vén Triton.

Itt fényes az éj, mint a nappal
s akár az éj, bűnös a nap,
a vérbe lázadozva nyargal
a szenvedély s zajong, kacag.
A csendes utcán nagy titokban
vörössugáru lámpa lobban.
Egy udvaron sípláda szól
s a fél ház vele búg, dalol,
elvész a szó a kába zajban.
Máshol nyekerg a hegedű,
hajlongva kér a félkezű,
és a szemétládára pattan
két sápatag, korán okos
négyéves lányka s - bosztonoz.

Az égi rózsák fenn kinyílnak,
a sárga hold az égre lép
s halkan kigyúl, mint földi csillag,
a sok bioszkóp szerteszét.
És tódul a néző ezerszám,
bőg, csattog a vastorku reklám:
"Szenzáció, szenzáció!
A zárdaszűz, a víziló..."
A cimpilimpi zúg, a smokk vár,
pesztonka, asztaloslegény
les, fészkelődik a helyén.
A "zenekar" munkába fog már
s helyéből mindenkit kitúr
pár raccsoló, pipes ficsúr...

Ó, én szeretlek áhitattal
tornyos, kavargó, büszke Pest!
Ha elpihensz, s fáradva halkal
leszáll a csókos, csöndes est,
édes gyönyörtől fuldokolva
megyek ki a körútra nyomba.
Kék és forró az éjszaka,
halk a hegedűhúr zaja.
Bús lelkem ekkor átölelne
magyar, szerelmes városom,
szivemnek húrján átoson
kevély fajom szilaj keserve...
Bár tőlem olykor, pénz hiján
csak rossz hatost kap a cigány.

De félre tréfa, víg enyelgés,
halkabban édes ifjuság!
Így látja Pestet a szerencsés,
de jöjjenek csak a tusák
és törjenek meg búsan, őszen
térjek meg erre s itt időzzem,
nem ismerem meg e helyet
s árnyat találok fény helyett -
lehet; de Pest, szép ideálom,
bár megtör is majd aggkorom,
te majd felismersz akkoron
s engem megejt a régi álom.
Itthagytam lelkem, pénzemet:
elég ok, hogy szeresselek.

 

Balla D. Károly egyik színpadi hősének monológjából „Szeretem ezt a város, amelyet már akkor magaménak tudtam, amikor háromszázhatvan kilométernyire laktam tőle. Magaménak tudtam, mert rádióját hallgattuk otthon, mert újságjait járattuk, amikor lehetett, és mert szilveszterenként ennek a városnak a látképét sugározva hatotta meg anyámat a televízió. Amikor megcsókolt bennünket, külön apámat és külön engem, én tudtam, hogy nem a Himnusz csal szemébe könnyeket, hanem az, ahogy a gyermekkórus mögé bevetítik a történelmi monumentumokat, a várat, a folyón átívelő hidakat – és a belváros utcáit. Mintha kicsit ő is itt lenne velem, amikor a szűk utcákon sétálok, mintha vele együtt tudnám pontosan: milyen kép tárul majd a szemünk elé a sarok után, ha kifordulunk a Körútra.”

számítástechnikai központ - Magyarország - PC alkatrészek

téli városnézés - Budapest tour kert város / hogyan kell: google linképítés

hány kilométer távolságra van Budapesttől a többi európai főváros

BUDAPEST

Látványosságok, érdekességek

Mindent Budapestről - Érdekességek, látványosságok. Film, videó, fotó, zene. Építészet, városkép, panoráma. Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás, szórakozás. Művészet, kultúra, építészet. Műemlék, emlékmű, múzeumok. Marketing: szolgáltatások, cégek, vállalkozások. Szórakozás, időtöltés: kaszinók. Utazás, vendéglátás, idegenforgalom, városnézés. Termék, üzlet, áru, munka kínálat és kereslet. Utazás, közlekedés, autóbérlés, bérautók, sofőrszolgálat, bérsofőr, sofőrsegély szolgálat és

Épületek - Télikertek - Terasz beépítés

A legszebb magyarországi télikertek Budapest számos teraszos épületében és vidéki főúri kastélyokban találhatók. Egzotikus növényritkaságokkal ékeskedik a fővárosi állat- és növénykert pálmaháza a Terasz kávézóval. Mediterrán, szubtrópusi és karibi hangulat a fűvészkert üvegházában.

teraszbeépítés budapestenDísznövények elhelyezése. Növényház és állatkert. Szecessziós épületek tartozéka az angol télikert, a viktoriánus kor divatja. Tervezés, beszerelés a fővárosi professzionális télikertes szolgáltatás: Budapesten teraszbeépítés - télikertek - web laptop építőipari cég, szolgáltatás, vállalkozás, multi level marketing, üzlet, utazás, munkalehetőség. Szállások: apartman, hotel, hostel, motel, szálloda, panzió. Média, internet, online felület, világhálós portál szolgáltatások: hirdetés, reklám, online marketing, webes megjelenés, internetes profil, portfolió, télikert berendezés design, keresőmarketing, linképítés, keresőoptmalizálás. Terasz épület, pavilon

Laptop szerviz

laptopszerviz bp - notebook javítás

Ha a magyar fővárosban romlana el táskagépe, több kiváló laptop szerviz áll rendelkezésére. Az eltört kijelző cseréje és Asus akkumulátor töltő vásárlása is lehetséges a 13. kerületben. Asus és Dell szervíz szolgálat:

Keresőoptimalizálás - honlap optimalizálás

Komplex honlapoptimalizálás és tartalmi alapú kreatív linképítés = hatékony Google keresőoptimalizálás.

Arvisurák - Linképítés

 © balladium.hu 2020 | google seo szakértő | műanyag tartály bp
írjon: seo szakértő - üzenet

Google első helyezés honlap optimalizálás és keresőmarketing budapest kulcsszóra. SEO 2020: ipari műanyag tálca